MGA AKLAT NG IFIA
Slider

MGA AKLAT NG IFIA

Ang IFIA Books ay binubuo ng isang bahagi ng publication ng IFIA na naglalayong palawakin ang pang-unawa sa publiko tungkol sa pagbabago at palawakin ang malikhaing pag-iisip sa mga katutubo. Kasama sa mga libro ang mga guhit ng gawain ng mga cartoonista at isang koleksyon ng mga selyo na naglalarawan ng mga lalaking imbentor. 

Bukod dito, isang serye ng mga libro ang nai-publish sa iba't ibang mga wika na nagbibigay ng liwanag sa mga kontribusyon na ginawa ng mga imbentor ng kababaihan sa pagsulong ng teknolohiya sa buong mundo.

IFIA BOOK

Libro sa mga asosasyon ng imbentor at imbensyon
Genome of Innovation: Isang Pamamaraan sa Pagtuturo
Mga Libro sa Women Inventors