Mga Miyembro ng IFIA
Ang mga kasapi ng IFIA na bumubuo sa pangunahing katawan ng IFIA ay inuri sa tatlong kategorya ng Buo, Sumusunod at Pakikipagtulungan ayon sa kanilang katayuan sa pagboto, petsa ng pagtatag at uri ng mga aktibidad.
maglaroI-pause
Slider

IFIA CORRESPONDING MERS

Ang mga kaukulang miyembro ay walang karapatan sa pagboto at kasama ang:

  • Ang mga asosasyon ng imbensyon maliban sa isa na kumakatawan sa isang bansa bilang isang buong miyembro (ibig sabihin, mga lokal na asosasyon ng imbentor, o mga samahan at mga asosasyon na partikular sa mga kababaihan, o sa kabataan);
  • Mga samahan ng mga siyentipiko, mananaliksik, atbp;
  • Mga korporasyon at kumpanya, partikular sa micro at maliit na negosyo;
  • Mga ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng aktibidad na mapanlikha;
  • Mga sentro ng Innovation, sentro ng pananaliksik at unibersidad.

Buod ng mga karapatan:

  • Magsalita sa General Assembly
  • Pag-upgrade sa Buong pagiging kasapi kapag nakarating sa entablado ng pagpapatakbo
  • Ang mga serbisyo at alok ng IFIA sa pagpaparehistro ng kaganapan, atbp.
  • Accreditation (IFIA sertipiko ng pagiging kasapi).

Mga Miyembro ng Pagkaugnay

blangko

Mga Miyembro ng Pagkaugnay

Ang mga kaukulang miyembro ay responsable na gawin ang mga sumusunod na aktibidad upang maitaguyod ang mga layunin sa IFIA:

1. Paglahok sa Kaganapan sa IFIA (kahit isang beses sa isang taon)

2. Ang paglahok sa mga pagpupulong sa Pangkalahatang Assembly ay ginaganap dalawang beses sa isang taon (ang paglahok ay di-makatwiran ngunit walang karapatan sa pagboto).

3. Pagsumite ng taunang ulat sa IFIA
ako. Ang bilang ng mga aktibong kasapi ng samahan
ii. Ang bilang ng mga organisadong pambansa o internasyonal na mga kaganapan tulad ng mga pang-edukasyon na workshop, eksibisyon, seminar, kumperensya o kongreso atbp.
iii. Isang buong ulat ng mga imbensyon na nai-komersyal
iv. Pagsumite ng pinaka-update na ulat tungkol sa pamunuan ng entidad
v. Pagsumite ng isang ulat sa pakikilahok sa kaganapan sa IFIA
4. Pagbabayad ng taunang bayad sa pagiging kasapi sa takdang oras

Kung sakaling ang alinman sa mga Miyembro ng Kinakabit ay hindi kumikilos batay sa nabanggit na pamantayan, ang pangulo ay nagtatanghal ng isang ulat ng kanilang kakulangan ng aktibidad sa Executive Committee, ang kanilang pagiging kasapi ay suspindihin at ang kanilang pagiging miyembro ay magpapasya sa susunod na Pangkalahatang Pagpupulong ng pagpupulong.