Kongreso ng IFIA

Tulad ng pinino sa mga batas ng IFIA, ang mga Kongreso ay isinaayos sa iba't ibang mga bansa upang galugarin ang mga isyu ng kahalagahan sa loob ng lupain ng IFIA at itaguyod ang interes sa pagtugon sa mga problema sa mga miyembro. Ang lahat ng mga miyembro ay may karapatang dumalo sa kongreso at magbigay ng mga epektibong solusyon upang maisulong ang kahusayan ng mga operasyon ng IFIA. Ang bawat kongreso ay may isang tiyak na tema kung saan ang lahat ng mga talumpati at debate ay nakatuon.

Isalin "