Meeting Meeting ng IFIA

Ang pangunahing layunin ng pulong ng Komite ng Ehekutibo ng IFIA na ginawang biannally sa kombensyon ng Pangulo ng IFIA ay ang pag-endorso ng isang magkakaisang kasunduan sa mga isyu na inilahad sa anyo ng agenda sa pulong. Ang mga miyembro ng Komite ng Ehekutibo, na hinirang ng General Assembly sa loob ng dalawang taon, ay maaabot ang nagkakaisang kasunduan sa ipinakita na mga isyu.

Ang Pangulo ng IFIA ay obligadong maghatid ng isang ulat sa mga aktibidad na isinagawa sa loob ng badyet at paraan ng IFIA para sa pagpapatibay ng posisyon ng IFIA sa isang pandaigdigang antas.

Ang pagpasok ng mga bagong miyembro ay isa sa mga obligasyong nahuhulog sa ilalim ng nasasakupan ng mga miyembro ng EXCO. Bukod dito, ang mga proyekto na iminungkahi ng alinman sa Pangulo o ang mga miyembro ay kailangang maipakita sa pulong upang masuri ang posibilidad ng kanilang pagpapatupad. Ang samahan ng mga internasyonal na kaganapan sa larangan ng pag-imbento at pagbabago ay ang iba pang paksa na dapat makakuha ng pag-apruba ng mga miyembro ng EXCO.

Isalin "