• ads-img
  • ads-img

Impormasyon sa bangko:

Ang Impormasyon sa Bank ng IFIA at Pangalan ng Bank sa Switzerland, Geneva upang Gumamit ng mga Miyembro ng IFIA para sa Bayad ng Membership at Public donation sa IFIA.

Pangalan ng Bangko: BCGE
Address ng Bank: Case postale 2251, '121 1 Geneve 2, Switzerland

Salapi: Swiss franc
Pangalan ng account: FEDERAÏION I NTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'INVENTEURS - IFIA
Address: Palexpo SA, Ruta ng François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse
N 'IBAN: CH8800788000050647014
N "BIC / SWIFT: BCGECHGGXXX

Salapi: Euro
Pangalan ng account: FEDERAÏION I NTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D'INVENTEURS - IFIA
Address: Palexpo SA, Ruta ng François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse
N "IBAN: CH5800788000050722438
N "BICiSWIFT: BCGECHGGXXX

IFIA BANK ACCOUNT DOCUMENT

Isalin "