Pambansang at International Innovation Grants at Oportunidad sa Pagpopondo

Ang Mga kasosyo sa IFIA ang mga pagkakataon sa pagpopondo para sa mga imbentor sa iba't ibang sektor kabilang ang enerhiya, kapaligiran, at kalusugan ay nai-advertise upang mag-ambag sa pagbuo ng isang mas ligtas at mas mahusay na mundo.

Ang pagbibigay ng inobasyon at mga oportunidad sa pagpopondo sa iba't ibang sektor kabilang ang enerhiya, kapaligiran, Robotic, Medicine, Civil engineering, Space, Vehicle, Smart home and city, Health, Tools, Makinarya, Mekanikal, Chemistry, Kabataan at mga tagapagbago ng kababaihan at iba pa ... ay nai-advertise upang hikayatin ang mga may-ari ng ideya, imbentor, at mga innovator na magsumite ng kanilang mga aplikasyon at mag-ambag sa pagbuo ng isang mas ligtas at mas mahusay na mundo. Ang mga aplikasyon ay susuriin ng may-katuturang lupon ng dalubhasa at ang mga napili ay bibigyan ng pondo sa anyo ng mga award / premyo at gawad. Ang mga aplikasyon ay kailangang makumpleto sa loob ng tinukoy na deadline.

Mag-load ng Higit pang mga
Isalin "